Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Protokoly o výsledcích společné části maturit

Štítky: 

Nejzazší termín uvolnění protokolů o výsledcích SČ MZ z Cermatu je 15. června 2015. Nejpozději v tomto termínu budou maturanti informováni o způsobu převzetí protokolů.