Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Nová volba VOP

Štítky: 

Již v červnu byli studenti informováni, že z důvodu nízkého zájmu nebude pro příští školní rok otevřen volitelný předmět (dále VOP) Programování. Z důvodu tvorby rozvrhu a zařazení studentů do skupin žádám tyto studenty, aby nejpozději do 20.8. sdělili zástupci ředitele (kondel@gymkvary.cz) svoji novou volbu. Rozdělení VOP do bloků je zveřejněno v příloze.
Týká se těchto studentů: V8.B - Šebesta, Landsfeld, Ficenec, Novotný, Machová, Šedivý, 4.A - Fialka

Příloha: