Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

První české gymnázium realizuje od 1. 1. 2010 grantový projekt Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků financovaného v rámci OP VK z prostředků Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Předpokládaný termín dokončení je 30. 6. 2011.

Cílem tohoto projektu je zvýšení dostupnosti DVPP (Další Vzdělávání Pedagogických Pracovníků) a zajištění rovného přístupu ke vzdělání. Součástí projektu bude vyškolení skupiny 25 pedagogů (lektorů / metodiků) základních a středních škol v okrese v těchto kompetencích:

  • odborně-předmětové
  • pedagogicko-psychologické
  • lektorské a manažerské

a to celkem ve 25 kurzech.

Účastníci projektu vytvoří odborně - metodický tým (včetně personální a organizační struktury metodických kabinetů), jehož úkolem bude realizace programů DVPP v nově vytvořeném středisku.

Pro zajištění odborné šíře projektu jsou partnerem projektu:

  1. Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary
  2. Agentura projektového a dotačního managamentu KK

a spolupracující organizací je Česká školní inspekce.

Projekt je koordinován se sesterskými projekty, které jsou realizovány v okrese Sokolov a Cheb.