Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k oslavám 90 let

Program oslav

Pondělí 22. 9. 2014

GYMPL ŠTAFETA 90 km
Žáci se svými učiteli poběží na školním hřišti 90 km (480 kol).

Středa 24. 9.2014

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ + VERNISÁŽ
Zajímavé okamžiky ze života školy za posledních 10 let.
Fotografie budou vystaveny v Respiriu školy ve 2. patře.

Termín bude určen

DOBROVOLNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE
Učitelé, zaměstnanci školy a studenti starší 18. let darují při příležitosti oslav krev.

Pátek 26. 9. 2014

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD ŠKOLY
V 10 hodin vyjdeme od školy po trase Lidická–Bezručova–nábř. J.Palacha–LH Thermal.

GYMNÁZIUM SLAVÍ
Shromáždění žáků školy ve Velkém sále LH Thermal od 11 hodin.
Ocenění nejúspěšnějších žáků, kulturní program.

Sobota 27. 9. 2014

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ OSLAV
9–11 hodin v LH Thermal ve vstupních prostorách před Velkým sálem.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV
Od 11 hodin ve Velkém sále LH Thermal.

SETKÁNÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU A POZVANÝCH HOSTŮ
Od 12 hodin v LH Thermal v 1. patře nad recepcí.

VERNISÁŽ OBRAZŮ
Od 15 hodin v 1. patře Vřídelní kolonády. Výstava děl našich žáků.

PLES K 90. VÝROČÍ VZNIKU ŠKOLY
19–01 hodin v Grandhotelu Pupp. Hraje KSO a Big Band Sokolov

Neděle 28. 9. 2014DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9–11 hodin v současné budově školy v Drahovicích.
Prohlídka, školy, sportovní dopoledne, setkání příznivců Geocachingu.

 

Přípravný výbor: RNDr. Zdeněk Papež, Mgr. Eva Hanková, Ing. Dušan Kondel, Mgr. Dana Ančincová, PaedDr. Ilona Baarová, Mgr. Irena Jiříková, PaedDr. Jana Turčinová, Liana Kadlečková
 
 
Přihlášky:
Přihlásit se můžete pouze pomocí Internetu, a to zde.
 
Přihlásit se mohou pouze absolventi školy, s ohledem na smysl akce (setkání bývalých studentů) a také z kapacitních důvodů jsme nuceni odmítnout rodinné příslušníky. Věříme, že toto opatření pochopíte, i tak si nejsme jisti, zda nám kapacita Grandhotelu Pupp bude stačit (absolventů je více než 7500 a my máme k dispozici necelou tisícovku míst...).
Tak jako při minulých oslavách vás „rozsadíme“ na ples po jednotlivých ročnících a tedy vstupenky obdržíte až v den akreditace. Pokud by se někdo nestihl akreditovat dopoledne, zřídíme ještě jedno akreditační místo před plesem přímo v Grandhotelu Pupp.
 
Přihlašování rozdělíme s ohledem na očekávaný zájem na 2 vlny:
  1. absolventi do roku 1999 – mohou se přihlašovat od 1. dubna 2014 
  2. absolventi od roku 2000 – mohou se přihlašovat od 20. května 2014
Věříme v pochopení mladších ročníků, důvodem jsou pouze již zmíněné kapacitní možnosti.

Seznam přihlášených bude pravidelně spolu s potvrzením o zaplacení aktualizován na webových stránkách oslav.

 
Úhrada účastnického poplatku:
Po přihlášení obdržíte na vámi zadaný kontaktní mail potřebné údaje (číslo účtu, variabilní symbol, ad.) k zaplacení účastnického poplatku 600,– Kč. Jeho výše byla stanovena s ohledem na nemalý rozpočet oslav, sponzorské dary jsou rovněž velmi vítány.
Na základě vašich dotazů umožnil přípravný výbor dne 24.4. akreditaci "bez plesu" a stanovil pro takové případy snížený účastnický poplatek 400,-Kč.

 

Akreditace:
Vstupenku na ples, Almanach a dárkové předměty obdrží účastníci oslav u akreditace. 
 
Přihlášení rodinných příslušníků:
Na základě vašich dotazů umožnil přípravný výbor dne 26.6. akreditovat rodinné příslušníky.
Každý přihlášený absolvent, který uhradil účastnický poplatek 600,-Kč může přihlásit 1 rodinného příslušníka, který uhradí 400Kč a získá tím vstupenku na ples a vstup na slavnostní zahájení.
 
Informace pro sponzory:
Laskavým sponzorům oslav sdělujeme číslo účtu, kam mohou přispět. Pokud Váš příspěvek obdržíme do uzávěrky sborníku (31. květen 2014), zveřejníme Vás v seznamu sponzorů, u vyšších částek nabízíme také možnost plošné reklamy. Kontaktujte prosím přípravný výbor (viz kontakt níže) nebo ředitele školy RNDr. Zdeňka Papeže (tel. 353 501 129)
účet: KB Karlovy Vary, číslo účtu: 107-7087330257/0100
název účtu: Společnost pro vzdělání a výchovu, konst. symbol: 0308, var. symbol: 222222
BIC(=SWIFT): KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ34 0100 0001 0770 8733 0257
 
Kontakt:
S připomínkami, přáními či návrhy se obracejte prosím na adresu přípravného výboru:
oslavy90@gymkvary.eu, také lze využít fórum na webových stránkách oslav.