Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Škola mladých autorů

V průběhu zimních nebo jarních měsíců může proběhnout na naší škole, v případě dostatečného počtu zájemců, série dvouhodinových přednášek s praktickým nácvikem (cca 5 × 120 min) o problematice publikace a práce s odbornými texty. Stačí se jen přihlásit!

 
Cíl: Průprava pro studium na VŠ a publikační činnost. 
 
Předpokládané témata:
  • práce s odbornými texty
  • psaní popularizačního článku
  • LaTeX a HTML
  • typografie
  • zacházení s obrázky
  • střihání zvuku a videa
 
Kdy: pátek odpoledne od 14.00 hod (5 praktických cvičení cca 1krát za 14 dnů) v průběhu zimních nebo jarních měsíců
 
Kde: 1. české gymnázium v Karlových Varech
 
Pořadatel: katedra fyziky FEL ČVUT v Praze
 
Počet účastníků: 10 až 20 studentů (kvarta až oktáva)
 
Cena: zdarma
 
Vybraní účastníci se mohou (nemusí) zúčastnit týdenního pobytu na Jarní škole mladých autorů v Temešváru u Písku (středisko ČVUT) 
 
Přihlášky zašlete do pátku 6. 12. 2013 na adresu wirth@gymkvary.eu nebo nahlaste do kabinetu fyziky (p. Wirth)