Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k maturitní zkoušce

V připojených souborech najdete:
informace ředitele školy k volbě profilové zkoušky
seznam děl z českého jazyka na šk. rok 2020/21
maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části
další atributy maturitní zkoušky
přihlášku k MZ po jednotlivých třídách a vzor vyplnění
složení maturitních komisí - ústní zkoušky

časový rozpis - ústní zkoušky

Aktuální předpisy týkající se maturitní zkoušky (školský zákon a vyhlášku MŠMT o ukončování studia) najdete na stránkách www.cermat.cz příp. www.msmt.cz.

Maturitní kalendář s termíny naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar