Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k maturitní zkoušce

V připojených souborech naleznete:
volba profilové zkoušky a další atributy - informace ŘŠ
maturitní témata pro ústní zkoušku profilové části
seznam literárních děl z ČJ
složení maturitních komisí - ústní zkoušky
časový rozpis - ústní zkoušky

Aktuální předpisy týkající se maturitní zkoušky (školský zákon a vyhlášku MŠMT o ukončování studia) najdete na stránkách www.cermat.cz příp. www.msmt.cz.

Maturitní kalendář s termíny naleznete zde: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar