Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Preventivní program

 

Preventivní program (PP)

je základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy. MPP je vypracován vždy na příslušný školní rok (krátkodobé cíle primární prevence). MPP je součástí výchovně vzdělávacího programu školy. Odráží specifikace školy, vždy vychází z aktuální situace ve škole a reflektuje evaluaci průběhu předchozího období (školního roku). MPP vypracovává školní metodik prevence v úzké spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky za podpory vedení školy.