Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Seznam zástupců jehličnanů k poznávačce pro septimy 2012/13

1/ borovice lesní

2/ borovice vajmutovka

3/ borovice černá

4/ borovice kleč

5/ doluglaska tisolistá

6/ zerav východní

7/ zerav západní

8/ jalovec virginský

9/ cypřiš

10/ smrk ztepilý

11/ smrk pichlavý

12/ smrk pichlavý- stříbrný

13/ jedle bělokorá

14/ modřín opadavý

15/ tsuga ( jedlovec) kanadská

16/ tis červený

17/ borovice himalájská

18/ cedr libanonský

19/ sekvoja obrovská

20/ borovice- pinie