Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Seznam zástupců jehličnanů k poznávačce pro sekundy 2012/13

Seznam zástupců jehličnanů k poznávačce pro sekundy, šk. rok 2012/13:

1/ borovice lesní

2/ borovice vejmutovka

3/ borovice černá

4/ borovice kleč

5/ tis črevený

6/ douglaska tisolistá

7/ smrk ztepilý

8/ smrk pichlavý

9/ smrk pichlavý- stříbrný

10/ zerav východní

11/ zerav západní

12/ jalovec virginský

13/ cypřiš

14/ jedle bělokorá

15/ jedlovec kanadský, ( tsuga kanadská)