Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Anotace projektu

Vzájemné soužití Němců, Čechů a Židů v Karlovarském kraji v 19. - 21. století

Projekt je realizován v rámci dotační programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2011. Projekt bude realizovat modul B tohoto dotačního programu a sice jeho část zaměřenou na tvorbu a realizaci vzdělávacích programů a výukových materiálů pro děti a mládež a pro pedagogické pracovníky, které směřují k potírání rasové a národností nesnášenlivosti, rasismu, antisemitismu.

Popis projektu