Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Výchovný poradce

Informace pro maturanty

Stránky MŠMT, informace o maturitní zkoušce, ilustrační testy a zadání

novamaturita.cz

Vzor vyplněné přihlášky na VŠ

http://www.gymkvary.cz/sites/default/files/field_education_file/20080204.pdf

Jak vyplnit přihlášku na VŠ

http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos

Přijímací řízení škol začíná doručením přihlášky ke studiu, některé vysoké školy nabízí možnost podání přihlášky v papírové i elektronické podobě. Vyplatí se informaci najít na stránkách konkrétní školy a pro jistotu telefonicky ověřit na studijním oddělení. Přehled důležitých termínů najdete na

http://www.vysokeskoly.com/

Webové stránky pro kariérové poradenství

Ucelený servis o profesních a vzdělávacích možnostech a s tím související návody a doporučení ohledně volby povolání, vstupu na trh práce, životopisů, jednání se zaměstnavateli, soukromého podnikání, výběru kurzu, apod.

http://www.neflakamse.cz/

Informace o státní maturitě

http://www.novamaturita.cz/

ISA - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Radu zde najdete i tehdy, máte-li vážné studijní problémy nebo Vám dokonce hrozí odchod ze školy.

http://www.infoabsolvent.cz/

Odkaz na portál pro školy

Nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

http://www.proskoly.cz/