Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Cíle činnosti

Školní poradenské pracoviště

První české gymnázium v Karlových Varech

Národní 25, Karlovy Vary

 

Zřízeno k 1.4.2011 dle Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Činnost zahrnuje:

  • vedení školních tříd a třídních setkání v rámci primární prevence
  • poradenství pro třídní učitele
  • organizaci a pořádání adaptačních kurzů
  • poradenství pro studenty, pedagogy i rodiče – kontakty na odborná pracoviště
  • preventivní programy pro třídy
  • kariérové poradenství pro studenty oktáv a čtvrtých ročníků
  • poradenství pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu
  • spolupráci s výchovnými poradci ZŠ

Jak nás kontaktovat:

Telefonicky na uvedených číslech  – předem dohodnout setkání.

Kdy nás mohou kontaktovat rodiče:

Zjistíte-li, že má Vaše dítě problémy se vztahy v třídním kolektivu, máte-li podezření na šikanu ve třídě, vaše dítě neprospívá z některého z předmětů a potřebujete tuto situaci vyřešit, student(ka) nerad(a) chodí do školy a vy nemůžete zjistit příčinu. Potřebujete se poradit, jak řešit podezření na užívání návykové látky. (Podrobný návod k řešení jednotlivých problémů v sekci Oblasti činnosti.)

Místo:

Kancelář a knihovna Školního poradenského pracoviště v mezipatře nad recepcí školy

Pracovníci:    

Metodik školní prevence: Mgr. Dana Ančincová, tel. 353 501 147, Mgr. Markéta Novotná, tel. 353 501 132

Výchovný poradce Mgr. Radek Kváča, tel. 353 501 131 kvaca@gymkvary.eu

Mgr. Martina Fialová - speciální pedagog - etoped školy, tel. 353 176 522