Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Oblasti činnosti

ADAPTAČNÍ KURZY

Již několik let pořádá naše škola adaptační kurzy pro nově nastupující žáky. Jejich cílem je umožnit nastupujícím žákům a třídním učitelům vzájemné poznání ještě před začátkem samotného vzdělávacího procesu. Adaptační kurzy by měly podpořit zdravé mezilidské vztahy a otevřenou komunikaci. V rámci kurzu se žáci zabývají zážitkovými aktivitami, které jsou koncipovány tak, aby umožnily neformální seznámení mimo prostředí školy. Každý adaptační kurz trvá 2-3 dny dle aktuálních informací, které žáci obdrží dopisem od vedení školy ještě před začátkem školního roku. Kurzy jsou dobrovolné, účast však vřele doporučujeme s ohledem na to, že právě zde jsou navazovány první důležité vazby mezi všemi žáky nově vznikající třídy.

Programy jsou připraveny a vedeny pedagogy školy a pracovníky Školního poradenského pracoviště při Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech.

Fotografie z adaptačních kurzů.