Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Sejdeme se mezi řádky

Štítky: 

Milé studentky a studenti!
Od ledna pro vás chystáme v rámci projektu Sejdeme se mezi řádky zajímavé novinky v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a zvýšení zájmu o čtení a češtinu vůbec. Na nástěnce v 1. patře máte ty nejdůležitější body projektu jednoduše prezentovány ( čtečky, kurz rychločtení, pravidelné besedy s milovníky literatury, literární exkurze, výuka čtenářské gramotnosti podle nové učebnice atd).
15.4.2013 bude třída V1.B soutěžit za naši školu v celostátní soutěži Souboj čtenářů (více informací o soutěži na www.rostemesknihou.cz). Primáni už pilně čtou a rozebírají 5 knih, a tak jim držte palce, aby se probojovali do finále.
21.3. 2013 se 2. ročníky zúčastní představení Gottland v rámci akce LiStOVáNí. Je to divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čtení, které má cíl posluchače knihou oslovit a u žáků vyvolat zájem o čtení a sebevzdělávání. Informace o obou akcích vám už zprostředkujeme na našem novém webu, který právě vzniká.
Moc už se těšíme, až vás budeme moci přivítat v nové literární kavárně „ Mezi řádky“- dnešní 2.B.:-) Vaši učitelé ČJ