Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Kriteria přijímacího řízení

pro rok 2013 jsou zveřejněna v části Školní rok-Přijímací řízení zde.