Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Jazyky jinak

Štítky: 

Milé studentky a studenti.

1.1.2013 začínáme realizovat projekt Jazyky jinak. Cílem projektu je motivovat naše žáky ke studiu cizích jazyků.

V rámci projektu budeme realizovat Jazykové kluby, exkurze do institucí zajišťujících vzdělávání v cizích jazycích, návštěvu divadelních představení v angličtině a němčině, Tematické dny, v jejichž rámci zajímavou a inovativní formou zpracujeme v cizích jazycích vybraná průřezová témata a uspořádáme výstavu o německy, anglicky a francouzsky píšících autorech.


Od ledna 2013 jsme pro vás na naší škole v rámci projektu Jazyky jinak připravili jazykové kluby, ve kterých se budete moci zdokonalit v anglickém, německém a francouzském jazyce. Budete mít možnost rozvíjet a prohloubit si své komunikační a čtenářské dovednosti, hrát divadlo v cizích jazycích, spolupracovat přes internet na projektech s evropskými školami nebo se připravovat na mezinárodní zkoušky z jednotlivých cizích jazyků.

Tyto kluby budou probíhat v odpoledních hodinách v učebnách naší školy:
anglický jazykový klub – v úterý od 14:00 do 15: 30 (první hodina 15. 1. 2013)
německý jazykový klub – ve středu od 13:45 do 15:15 (první hodina 16. 1. 2013)
francouzský jazykový klub – ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 (první hodina 17. 1. 2013)

Jazykové kluby jsou přednostně určeny pro žáky nižšího gymnázia. Bližší informace najdete na nástěnce ve 2. patře a u vyučujících, které budou tyto kluby vést: Mgr. B. Horákové a Mgr. Z. Vitouchové (NJ), Mgr. H. Randové (FJ), Mgr. L. Štatské (AJ). Těšíme se na vás smiley