Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Matematický klokan 2022

Dne 18.3. se konala soutěž Matematický klokan. Všem účastníkům se vedlo skvěle a dosáhli velmi vysokého bodového ohodnocení. Nejlépe si počínal Ian Moura de Andrade (V4.A), který se umístil v celostátním měřítku na skvělém 3. místě v kategorii Kadet. Gratulujeme!
Jiří Stulík