Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Výsledky přijímacích zkoušek 2022

V části Školní rok-Přijímací řízení jsou zveřejněny výsledky přijímacích zkoušek do 4letého a 8letého gymnázia, a také zde najdete poučení pro zákonné zástupce uchazečů.