Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktivity projektu

Aktivity projektu jsou rozděleny do několika fází: mobility pedagogů, předání nových zkušeností vedení školy, dalším pedagogům školy, práce na projektech s žáky, předání zkušeností dalším pedagogům v kraji prostřednictvím seminářů na konferenci. Harmonorgam jednotlivých aktivit byl v důsledku pandemie covid 19 pozměněn.

duben 2022

1. 4. 2022 ukončení projektu.

březen 2022

Konference projektu.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

únor 2022

mobilita  Mgr. Denisy Grüneorové na španělském Tenerife,

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

leden 2022

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

prosinec 2021

Proběhla mobilita Mgr. Magdalny Jůnové v Německu (Berlín), kde absolvovala metodick kurz v anglickém jazyce zaměřený na umění zvládat konfliktní situace, emoční inteligenci a prevenci šikany.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

listopad/prosinec 2021

Proběhla mobilita Mgr. Lucie Štatské ve Finsku (Sodankylä), kde sledovala při práci svou finskou kolegyni na škole gymnaziálního typu Aleksanteri Kenan koulu.

Proběhla mobilita Mgr. Hany Heiserové v Nizozemsku (Warnsveld), kde sledovala při práci svého nizozemského kelgu na střední škole Stichting Isendoorn. Soustředila se na výuku anglického jazyka, zeměpisu, proejktovou výuku, CLIL a bilingvní vzdělávání.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

 

listopad 2021

Proběhla mobilita Ing., Mgr. Heleny Maškové ve Francii (Nice), kde navštěvovala metodický kurz ve francouzském jazyce zaměřený na nové a inovativní metody a projekty ve výuce francouzského jazyka.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

říjen 2021

Proběhla mobilita Mgr. Blanky Horákové v Rakousku (Vídeň), kde navštěvovala metodický kurz v německém jazyce zaměřený na nové a inovativní metody a projekty ve výuce německého jazyka.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

září 2021

Proběhla mobilita Mgr. Denisy Grünerové na Maltě, kde alsovovala jazykový kurz obecného anglického jazyka.

srpen/září 2021

Proběhla mobilita PaeDr. Jany Turčinové do Německa, kde navštěvovala metodický kurz v německém jazyce zaměřený na nové a inovativní metody ve výuce německého jazyka.

rok 2020

Projekt pozastaven z důvodu pandemie covid 19.

Žádost o prodloužení trvání projektu v max. délce 12 měsíců.

Podzim 2019

Proběhla mobilita Mgr. Romany Sunkové do Německa, kde sledovala při práci svou německou kolegyni při výuce dějepisu na Blathasar-Neumann Gymnasium v Marktheidenfeldu.

Proběhla mobilita Mgr. Simony Poškové do Německa, kde sledovala při práci svou německou kolegyni při výuce anglického jazyka na Evangelische Schule Neukölln v Berlíně.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.