Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktivity projektu

Aktivity projektu jsou rozděleny do několika fází: mobility pedagogů, předání nových zkušeností vedení školy, dalším pedagogům školy, práce na projektech s žáky, předání zkušeností dalším pedagogům v kraji prostřednictvím seminářů na konferenci. Harmonorgam jednotlivých aktivit byl v důsledku pandemie covid 19 pozměněn.

duben 2022

1. 4. 2022 ukončení projektu.

březen 2022

Konference projektu: 28. 3. 2022 od 12 do 14 hodin v aule budovy školy. Přihláška.

září 2021 až březen 2022

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

únor 2022

Proběhla mobilita Mgr. Denisy Grüneorové v Soverato v Itálii, zaměřená na to, jak pracovat s tématem evropské kulturní dědictví ve výuce.

leden 2022

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.

prosinec 2021

Proběhla mobilita Mgr. Magdaleny Jůnové v Německu (Berlín), kde absolvovala metodický kurz v anglickém jazyce zaměřený na umění zvládat konfliktní situace, jak pracovat s emoční inteligencí a prevenci šikany.

listopad/prosinec 2021

Proběhla mobilita Mgr. Lucie Štatské ve Finsku (Sodankylä), kde sledovala při práci svou finskou kolegyni na škole gymnaziálního typu Aleksanteri Kenan koulu.

Proběhla mobilita Mgr. Hany Heiserové v Nizozemsku (Warnsveld), kde sledovala při práci svého nizozemského kolegu na střední škole Stichting Isendoorn. Soustředila se na výuku anglického jazyka, zeměpisu, proejktovou výuku, CLIL a bilingvní vzdělávání.

listopad 2021

Proběhla mobilita Mgr. Dagmar Erbenové Ph.D. v Mnichově v Neměcku, absolovala zde nejprve jazykový kurz německého jazyka a pak stínovala v organizaci Adalbert Stifter Verein.

Proběhla mobilita Ing., Mgr. Heleny Maškové ve Francii (Nice), kde navštěvovala metodický kurz ve francouzském jazyce zaměřený na nové a inovativní metody a projekty ve výuce francouzského jazyka.

říjen 2021

Proběhla mobilita Mgr. Blanky Horákové v Rakousku (Vídeň), kde navštěvovala metodický kurz v německém jazyce zaměřený na nové a inovativní metody a projekty ve výuce německého jazyka.

září 2021

Proběhla mobilita Mgr. Denisy Grünerové na Maltě, kde alsovovala jazykový kurz obecného anglického jazyka.

srpen/září 2021

Proběhla mobilita PaeDr. Jany Turčinové do Německa, kde navštěvovala metodický kurz v německém jazyce zaměřený na nové a inovativní metody ve výuce německého jazyka.

rok 2020

Projekt pozastaven z důvodu pandemie covid 19.

Žádost o prodloužení trvání projektu v max. délce 12 měsíců.

září, říjen, listopad, prosinec 2019 až leden, únor 2020

Proběhla mobilita Mgr. Romany Sunkové do Německa, kde sledovala při práci svou německou kolegyni při výuce dějepisu na Blathasar-Neumann Gymnasium v Marktheidenfeldu.

Proběhla mobilita Mgr. Simony Poškové do Německa, kde sledovala při práci svou německou kolegyni při výuce anglického jazyka na Evangelische Schule Neukölln v Berlíně.

Probíhají přípravné i realizační práce na projektech, práce s pracovními listy CLIL, tvoří se nápadník.

Učastníci mobilt vyplňují zprávy v Mobility Tool, předávají zprávy vedení školy, předmětovým komisím a kolegům na pedagogické radě.