Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Projektový den s Karlem Čapkem

Štítky: 

Třída 3.A absolvovala projektový den s tématem Karel Čapek. Pod vedením skvělého odborníka Mgr.Hasana Zahiroviče, Ph.D. získali studenti mnoho informací o životě bratří Čapků. Z různých materiálů (vzpomínky, korespondece apod.) vytvářeli po skupinkách vlastní scénáře. Následovalo vlastní nastudování divadelních výstupů na základě těchto scénářů. P. Zahirovič není jen vynikající čapkolog, ale i pedagog na divadelní fakultě a současně úspěšný divadelní a filmový herec. Z toho výplývá, že příprava na výstupy byla vedena velmi profesionálně, a tak studenti doslova "přičichli" k hereckému řemeslu.

Projekt byl opravdu přínosem, práce studentů byla různorodá, získali množství informací a dovedností. A zároveň se dobře bavili. Děkuji nejen odborníkovi, panu Zahiroviči, ale celé třídě 3.A za skvělý přístup.

Ilona Baarová