Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace ke karanténám

Štítky: 

V případě rizikového kontaktu žáků s C+, komunikuje se žáky a s rodiči Krajská hygienická stanice. Škola do vyhlášení karantény ani do jejího průběhu nemůže zasahovat. Karanténa není uvalena na žáky, kteří jsou chráněni očkováním nebo proděláním nemoci. Zprávu pro rodiče (informaci KHS) pro případ kontaktu žáka s C+ naleznete v příloze.