Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace ředitele školy k čtvrtletním třídním schůzkám

Štítky: 

Vážení rodiče, 

vzhledem ke snaze zkrátit dnešní společnou prezenční část třídních schůzek v kmenových učebnách jsme se rozhodli vypustit tradiční hlášení ŘŠ do rozhlasu a zveřejnit tyto důležité informace písemnou cestou.  Děkujeme za pochopení.  

třídní schůzky 2021 - informace ŘŠ.pdf