Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Úpravy průběhu třídních schůzek - důležité

Štítky: 

Vážení rodiče, 
vzhledem k rychle se zhoršující situaci v epidemii onemocnění covid - 19  přistupujeme k úpravě průběhu třídních schůzek v ponděli  8. listopadu 2021. Naší snahou je minimalizovat možnost rozšíření nákazy v rámci školy a vašich  rodin  i nebezpečí následného  uvalení karantén na vás a na naše  žáky a učitele . Tyto obavy máte vy i my. Je proto třeba v průběhu schůzek snížit počty osob v učebnách  a zkrátit čas vašeho společného pobytu v nich.
Prosím vás proto, abyste se na třídní schůzky dostavili jen v případě, že máte konkrétní téma k projednání s třídním nebo jiným naším  učitelem, nebo chcete upřesnit informace o prospěchu vašeho dítěte u konkrétního učitele osobním kontaktem. Třídní schůzky zahájí třídní učitelé  v 17.00 h v kmenových učebnách, ale již po cca 15 minutách můžete učebnu opustit a navštívit konkrétní vyučující, kteří na vás budou čekat od 17.15h do 18.00h ve svých kabinetech a učebnách dle rozpisu, který vám bude k dispozici. 
Všechna hygienická opatření zůstávají v platnosti, tj. prokázání bezinfekčnosti při vstupu do školy, nasazené respirátory, bezpečné rozestupy.
Tímto se nevylučuje iniciativa třídních učitelů, kteří se s vámi mohou v některém organizačním momentu schůzek dohodnout jinak - stále však v mezích výše uvedených hygienických podmínek. 
Informace ředitele školy budou pro Vás zveřejněny namísto školním rozhlasem na těchto internetových stránkách,  třídní učitelé mohou zveřejnit další informace na nástěnce systému  Komens, údaje o prospěchu včetně čtvrtletního hodnocení naleznete v systému Bakaláři.
Nechceme vás od návštěvy školy odradit, počítáme s tím, že návštěvnost rodičů žáků  zvláště prvních ročníků bude pochopitelně  vyšší. V dalších  ročnících pak prosím  zvažte i v návaznosti na výsledky vašeho dítěte ve studiu, zda je Vaše přítomnost na třídních schůzkách nezbytná.
Děkujeme za pochopení. RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy