Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Provoz školní jídelny od 2.9.2021

Štítky: 

Vzhledem k současdným hygienickým doporučením musíme školní jídelnu nadále provozovat v systému „třída obědvá s vyučujícím“.'
Rozpis časů oběda pro jednotlivé třídy naleznete v příloze.