Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

První kroky nových prim a třídy 1.A

Štítky: 

V souladu s protiepidemickými opatřeními a doporučeními MŠMT a v zájmu ochrany zdraví našich žáků jsme se rozhodli pozměnit program prvního dne nových tříd. Hned ve středu 1. 9. se žáci nesejdou v aule školy, ale ve svých kmenových učebnách k úvodní informační schůzce s třídními učiteli, která potrvá přibližně dvě hodiny, tedy od 8 do 10 hodin. Součástí programu schůzky bude i povinné antigenní testování žáků. Vstup rodičů do budovy školy není možný. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu. Žáci obdrží informace k organizaci adaptačního kurzu (program zatím zůstává beze změn) a novému školnímu roku. Těšíme se na své nové žáky a žákyně a přejeme nám všem poklidný nový školní rok :-)