Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Hygienická pravidla pro žáky

Štítky: 

Všichni žáci školy jsou povinni dodržovat následující pravidla hygieny:

1. dodržování osobní hygieny

     a) dezinfekce rukou při příchodu do školy

     b) opakované mytí nebo dezinfekce rukou během dne, vždy po použití WC              

          a ve ŠJ před odebráním stravy

     c)  používání jednorázových papírových kapesníčků

2.  ochrana úst a nosu (roušky – NG, jinak respirátory) v závislosti na aktuálně  

      vyhlášených opatřeních

3.  minimalizovat kontakt se žáky z jiných tříd nebo studijních skupin                        

      (šatny, respirium, chodby, školní jídelna)

4.   během každé přestávky je třeba učebny vyvětrat

5.  S příznaky infekčního onemocnění (kašel, rýma, teplota, …) je vstup do školy

      zakázán. Projeví-li se u žáka tyto příznaky během vyučování, je nutné neprodleně

       informovat paní Trubačovou a jejím prostřednictvím zákonné zástupce, kteří

       telefonicky kontaktují lékaře. Žák bude až do příchodu zákonných zástupců

       umístěn do izolace (návštěvní nebo zasedací místnost).