Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Rozdělení žáků do nových tříd 8letého gymnázia

Štítky: 

Žáci budou rozděleni do dvou tříd po 30 žácích tak, aby třídy byly souměřitelné zejména dle výsledků žáků v prospěchu a v přijímacích zkouškách a v počtu dívek a chlapců. 
Jako každoročně lze přihlédnout ke zdůvodněným oboustranným žádostem o zařazení  dvojic žáků do téže třídy. Nelze však vyhovět všem žádostem, zejména  těm řetězícím se a  na sebe navazujícím a zahrnujícím nakonec značně početné skupiny žáků a nelze také vyhovět žádostem o zařazení do konkrétní třídy ke konkrétnímu třídnímu učiteli, což není realizovatelné nejen z výše uvedených důvodů ale i z limitu počtu 30 žáků v  jedné třídě.
K dnešnímu dni škola obdržela již 21 takových žádostí, které se týkají celkem 41 žáků ze 60 přijatých. 
Děkujeme za pochopení. RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy