Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

A vysvědčení jsou rozdána

Štítky: 

„Učit se je jako veslovat proti proudu – jakmile ustaneš, žene tě to nazpátek.“ (Benjamin Britten) 

Právě nastal konec nejpodivnějšího školního roku, jaký jsem kdy zažila. Silný proud neznámé dravé řeky strhával naši loď tu na jednu, tu na druhou stranu. Někdy nebylo jasné, zda jsem já ten kormidelník, či jen útrpně sedím na háčku. Hlavně se necvaknout! Avšak dnes jsme všichni dopluli do klidných přístavních vod a nezbývá než poděkovat posádce a na dva letní měsíce se rozloučit. Letos jsme se víc než kdy jindy učili všichni od sebe navzájem na společné lodi, byť každý na svém singlu. A já teď posílám své poděkování především za našimi lodníky. Děkuji vám, milí studenti, za veškerou vaši ochotu spolupracovat na zcela nových neprobádaných proudnicích online výuky. Děkuji za obrovskou velkorysost a trpělivost, se kterou jste snášeli všechny naše učitelské začátečnické přešlapy. Děkuji za kvanta odevzdaných úkolů a i kritickou zpětnou vazbu, když zadání nebylo jasné. Kontruj, kontruj! Děkuji za mávání a úsměvy na kameru a povzbudivá slova. Děkuji za všechny ty sdílené boje v online prostředí, které se ve výsledku ukázaly vyhranými z obou stran, protože jsme se nevzdali a zabrali jsme z plných sil!

Společně jsme zdolali svižné peřeje i nebezpečné jezy a teď nastal čas pro zasloužený odpočinek na prosluněné souši snad aspoň trochu obvyklých letních prázdninových dnů. Mějte se fajn, naši milí vodáci a vodačky, a AHOOOJ v září! :-)