Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Celostátní kolo Dějepisné olympiády

Student Radek Studnička se zúčastnil ve dnech 31. 5. - 2. 6. celostátního kola Dějepisné olympády. Ve velmi náročné soutěži a v silné konkurenci se umístil na 16. místě (z 25 soutěžících). Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme v následujících letech hodně úspěchů v bádání o naší minulosti. 

Ilona Baarová