Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Prezenční výuka od 3.5.2021

Štítky: 

V příštím týdnu bude prezenční výuka realizována pro třídy V1.A, V2.A, V3.A a V4.A, ostatní třídy budou dále na distanční výuce.
Třídy nižšího gymnázia se budou v prezenční výuce po týdnech střídat. Organizační záležitosti příštího týdne budou do pátku upřesněny.