Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Zeměpisná olympiáda

V krajském kole Zeměpisné olympiády, kategorie C, zvítězil Jan Karas (V3.A) a zajistil si tak postup do celostátního kola. Student David Gouzer (V3.B) obsadil deváté místo. Oběma žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Janovi přejeme mnoho úspěchů i v kole nejvyšším. 

Miluše Potužníková