Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Matematická olympiáda

Žák Martin Coubal z kvarty B zvítězil v okresním kole matematické olympiády kategorie Z9, které se konalo 27. ledna 2021. První místo obsadil s nejvyšším možným počtem bodů. K úspěchu gratulujeme.
Mgr. Hana Machovcová