Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Aktuální informace - školní kolo Aj olympiády

Školní kolo proběhne ve dvou částech (obojí online). V prvním uvedeném termínu proběhne poslech, z něhož nejúspěšnější v dané kategorii postoupí do ústního kola (druhý uvedený termín).

Zájemci o olympiádu se přihlásí svému vyučujícímu do čtvrtka 28.1.2021.

Termíny:   Kategorie IB (primy, sekundy): 8.2. a 15.2., obojí od 15 hodin

Kategorie IIB (tercie, kvarty): 10.2. a 17.2., obojí od 14 hodin

Kategorie IIIA (vyšší gymnázium kromě maturantů): 10.2. a 16.2., obojí od 14 hodin

V ústním kole se soutěžící vyjádří k otázkám z průřezu soutěžních témat.

Podmínkou účasti je funkční zapnutá kamera, mikrofon (ideálně sluchátka s mikrofonem) a dochvilnost.

Bohužel stále platí, že nejsou vyhlášené kategorie pro žáky, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku. Tyto žáky není možné zařadit do vyhlášených kategorií uvedených soutěží a nemohou se tedy soutěží v NJ, AJ a FJ.

Témata k ústní části olympiády naleznete v příloze.