Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní kolo soutěže v německém jazyce (olympiáda)

Školní kolo Soutěže v cizích jazycích – němčina proběhne v úterý 9. února 2021 (čas bude upřesněn). Soutěž bude probíhat online v následujících kategoriích.

Kategorie I. B (primy a sekundy)                                 

Kategorie II. B (tercie a kvarty)                                    

Kategorie III. A (vyšší gymnázium bez maturantů)   

Průběh soutěže: Žáci obdrží německý text a úkoly k němu. Na základě úkolů vytvoří v zadaném čase krátké video (třeba na mobilu), v němž budou odpovídat na otázky a podle pokynů dále s textem tvůrčím způsobem pracovat. Předmětem hodnocení bude jazyková stránka videa, bohatství slovní zásoby, jazyková správnost i originalita řešení. Po uplynutí daného času odešle soutěžící záznam k vyhodnocení.

Žáci, kteří se chtějí soutěže v německém jazyce (olympiády) zúčastnit, se do pátku 5. února 2021 přihlásí na e-mail: hankova@gymkvary.eu. Do přihlášky napíšou celé jméno a třídu.