Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Dějepisná olympiáda II. kategorie - okresní kolo

Tři studenti našeho gymnázia se úspěšně zúčastnili okresního kola DěO a všichni tři postupují do kola krajského. Radek Studnička (2.A) obsadil 2.místo, Timothy Starý (V8.A) obsadil 4. místo a Petr Fiala (1.A) 6.místo. Studenti si zasluhují pochvalu nejen za postup do krajského kola, ale především za to, že odpovídali na otázky poměrně náročné, z nichž některé byly dle okresní komise na vysokoškolské úrovni. Děkujeme za vzornou reprezentaci.
Ilona Baarová- garant školního kola