Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Konverzační soutěž ve francouzském jazyce (olympiáda)

Studenti, kteří se chtějí zúčastnit konverzační soutěže ve francouzském jazyce (olympiády) se přihlásí do 13. 1. 2021 na e-mail: maskova@gymkvary.eu.