Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Vánoční prázdniny

Štítky: 

Vážení rodiče, milí žáci, v pátek 18. 12. nám školní zvonek v půl druhé oznámí ukončení výuky v tomto kalendářním roce. Letošní advent byl ochuzen o tradiční Vánoční koncert ve starorolském kostele a mnohá další milá setkávání s našimi přáteli. Naše očekávání svátků je naplněno spíše nervozitou než klidem, jelikož se společenská situace a nálada poznamenaná coronavirovou krizí mění den ze dne a ne vždy k lepšímu. O to složitější pak je i organizace školní výuky. Vánoční svátky přichází sice do těžké doby, ale je jen na nás, zda si i třeba v tichém rozjímání dokážeme na nich najít příjemné a milé chvilky vzájemné pospolitosti. Náš školní zvonek se znovu rozezní v pondělí 4. ledna 2021 v 8 hodin. Bohužel stále netušíme, zda bude znít školou prázdnou či spíš plnou našich žáků, jak bychom si samozřejmě přáli. V každém případě se na všechna budoucí setkávání, ať už reálná či virtuální, těšíme. Děkujeme Vám za veškerou věnovanou přízeň a spolupráci v tomto roce a přejeme Vám všem do nového roku především pevné zdraví, jasnou mysl a naději, že se cesty našich životů zas brzy navrátí do starých kolejí. Zůstaňte i nadále laskavými čtenáři našich webových stránek. Na shledanou v lepších časech :-)

Vaše První české gymnázium