Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Krabice od bot

Štítky: 

Dobrá věc se podařila! Žákům, rodičům a učitelům PČG, prostě všem, kteří se zapojili, patří velký respekt a poděkování! Pro charitativní projekt Krabice od bot jsme společně dokázali připravit neuvěřitelných 80 krabic, které udělají velkou radost někomu, kdo třeba nemá  v životě tolik štěstí a jeho rodičům již na dárky v rozpočtu nezbývá. Obdarovaných bude mnohem více, nemálo rodičů našich žáků naplnilo a předalo své vlastní krabice a dohromady, jen co víme, se dostáváme k číslu 100!

Inspirováni tercií B jsme v primě A a tercii A uspořádaly sbírku pro 12 dětí (6 děvčat, 6 chlapců ve věku 11 – 14) z projektu Krabice od bot. Vše tak trochu na poslední chvíli, navíc ta otravná „covidová“ situace, a tak nebylo vůbec jisté, zda zvládneme náš záměr naplnit. Přidala se i skupina čtvrťáků a nakonec se stalo něco neuvěřitelného. Zájem všech zapojených mnohonásobně předčil naše očekávání a nám se začaly hromadit dary. Drobnosti i hodnotnější, elektronika, sladkosti, kosmetika, knihy, cédéčka, oblečení, ale také peníze, za které bylo možné nakoupit dárky pro starší děti. Díky štědrosti dárců z řad rodičů a také kolegů, kteří vyslyšeli naši výzvu a přispěli do sbírky, jsme mohly v systému zaregistrovat další děti, které si nikdo nevybral a i pro tyto děti dárky dokoupit. Společně jsme byli dokonce tak úspěšní, že jsme dokázali obdarovat všechny zbývající děti zaregistrované v systému charity pro oblast Karlových Varů a ještě část krabic přesměrovat do Chebu, kde se nenašel dostatečný počet dárců.

Je na místě co nejsrdečněji poděkovat všem dětem ze tříd V1.B, V3.A a 4.A za štědrost a otevřené srdce. A také dětem z V3.B za inspiraci. Velké poděkování patří i všem dárcům z řad rodičů a našim milým kolegyním a kolegům. Děkujeme, že učíte naše děti dělat správné věci a že pomáháte šířit dobré jméno naší školy.

Romana Sunková a Lucie Štatská