Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Provoz školy od pondělí 7. prosince 2020

Štítky: 

Dle opatření PES pro oblast školství přecházíme od pondělí 7. prosince do stupně opatření č. 3. Třídy nižšího stupně 8letého gymnázia se budou nadále po týdnech v prezenční výuce střídat. Týdenní střídání prezenční výuky se nově otevírá pro třídy vyššího gymnázia.

V týdnu 7. – 11. prosince budou mít prezenční výuku tyto třídy:
Nižší stupeň gymnázia: V1.B, V2.B, V3.B, V4.B
Vyšší stupeň gymnázia: V7.A,B, V8.A,B
Čtyřleté gymnázium: 1.A, 3.A, 4.A
Ostatní třídy se vzdělávají distančně.

V týdnu od 14. do 18. prosince se prezenční výuky zúčastní třídy:
Nižší stupeň gymnázia: V1.A, V2.A, V3.A, V4.A
Vyšší stupeň gymnázia: V5.A,B, V6.A,B, V8.A,B
Čtyřleté gymnázium: 2.A, 4.A
Ostatní třídy se vzdělávají distančně.

V rámci rozvolňování opatření již není nutné striktně dodržovat homogenity tříd, tj. lze vyučovat skupiny druhých cizích jazyků, estetickou výchovu a volitelné předměty. V těchto hodinách, kde to  počet žáků umožňuje, budeme nad rámec plošných opatření dodržovat  bezpečné rozestupy, tj. rozsazení v lavicích na vzdálenost 1,5m. Je třeba sledovat rozvrh, kde naleznete mimořádný režim obsazování učeben a odchodů na oběd. Obojí je upravováno s cílem omezení pohybu a  setkávání žáků.

Na dny 21. a 22. prosince 2020 vyhlašujeme v souladu se zveřejněným termínovníkem tohoto školního roku 2 dny ředitelského volna. Důvodem je smluvně dohodnutá obměna podlahových ploch v budově školy během vánočních prázdnin.

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy