Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Důležitá změna v návratu žáků k prezenčnímu vyučování

Štítky: 

Protože žáci tříd téhož ročníku se při výuce setkávají, musíme změnit náš původně ohlášený záměr, že v prvním týdnu od 30. listopadu přivítáme ve škole  obě třídy 1. ročníku (V1.A,B) a obě třídy 4. ročníku (V4.A,B). Třídy se budou střídat tak, že v prvním týdnu od 30. listopadu přijdou do školy všechny třídy nižšího gymnázia od prim po kvarty  s označením A, tedy třídy V1.A, V2.A, V3.A, V4.A a v druhém týdnu všechny třídy nižšího gymnázia s označením B, tedy třídy V1.B, V2.B, V3.B a V4.B.

Od pondělí 30. listopadu 2020 se může polovina tříd nižšího gymnázia vrátit k prezenční výuce, poté se budou  třídy po týdnu ve škole střídat. MŠMT ČR však dodatečně vytýčilo striktní požadavek dodržování homogenity tříd, ze kterého ani na naše naléhání nehodlá ustoupit: „Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani nijak neprolínají…“
A dále: „Pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustavením ŠVP.“

Od středy 25. listopadu se mohou k prezenční výuce vrátit žáci všech tří tříd  maturitního ročníku (V8.A,B a 4.A). I na ně se však vztahuje požadavek na dodržování homogenity tříd. Nezbývá tedy, než aby se volitelné předměty, kde se potkávají žáci z více tříd, nadále vyučovaly distančně (z časových důvodů většinou asynchronně) a  výuka 2. cizího jazyka (Nj, Frj), které se také účastní žáci z více tříd,  bude realizována v každé třídě zvlášť. Pro ilustraci situace přikládáme: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vsichni-maturanti-se-ve-stredu-do-skoly-nevrati-povoleni-ma-radu-hacku-130795

RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy