Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Návrat žáků k prezenční výuce

Štítky: 

Dle informace ministra školství ČR se ve středu 25. listopadu 2020 vrátí k prezenční výuce žáci posledního ročníku, tedy tříd V8.A,B a 4.A a v pondělí 30. listopadu 2020 se vrátí žáci nižšího stupně víceletých gymnázií, kteří se mají po polovinách počtu tříd v prezenční výuce  vždy po týdnu střídat. V našem případě nastoupí v prvním týdnu od 30. 11. 2020 primy a kvarty, tedy třídy V1.A,B a V4.A,B a následující týden od 7. prosince 2020  sekundy a tercie, tedy třídy V2.A,B a V3.A,B.
Tento krok je navázán na protiepidemický systém ČR (PES), kde posun z 5. do 4. stupně, což umožní výše uvedené návraty žáků do školy,  podléhá ještě schválení vlády ČR, které toto rozvolňující opatření navrhne ministr zdravotnictví.
RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy

Hygienická opatření, která budou muset být dodržována:

  1. Pravidelné mytí a desinfekce rukou:  při příchodu do školy,  ve třídě, na WC,  před odebráním stravy v jídelně
  2. Roušky: nasazeny ve třídě i ve společných prostorách školy, sejmout je lze při konzumaci stravy
  3. Rozestupy: min. 1,5m ve společných prostorách, pokud je to možné, pak i ve třídě
  4. Dodržoval homogenitu žákovských skupin – nesdružovat se s žáky jiných tříd a ročníků
  5. Větrání tříd během všech přestávek a v cca polovině každé vyučovací hodiny
  6. Ve školní jídelně sedí u jednoho stolu max. 4 žáci
  7. S teplotou a s příznaky nemoci nelze do školy vstoupit
  8. Projeví –li se u žáka příznaky nemoci během vyučování, bude izolován a budou povoláni jeho zákonní zástupci; poté by měl být jejich prostřednictvím kontaktován lékař