Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Čtvrtletní hodnocení žáků a třídní schůzky

Vážení rodiče,
podle termínovníku tohoto školního roku by se v této době měly konat třídní schůzky, na kterých bychom vás, jako každoročně, měli informovat o prospěchu a chování vašich dětí a o dalších plánech a důležitých termínech školního roku, mezi něž tradičně patří data přijímacích zkoušek a maturit, maturitního plesu,  lyžařských výcvikových  kurzů, jazykových kurzů, olympiád a soutěží, výletů a výjezdů do zahraničí a dalších akcí. Vzhledem k současné situaci uzavření škol (i když s příslibem jejich brzkého postupného otevírání), vám nejsme schopni žádné pevné termíny  garantovat. Jsme ve stejné nejistotě, jako vy, a nakonec i ministerstvo školství.

Mnohé věci jsme již na začátku roku naplánovali a data pro ně vyhradili a zveřejnili, i proto, že nám to školská legislativa mnohdy přikazuje -  ale až doposud jsme byli nuceni všechny plánované akce zrušit nebo odložit na neurčito. Září tohoto školního roku jsme věnovali výuce témat z předchozího školního roku,  která byla uzavřením škol od března do července velmi negativně zasažena. Do opětovného uzavření škol v říjnu 2020 jsme tak mohli od vašich dětí za tak krátký čas získat ke klasifikaci jen velmi málo podkladů. Na tuto průběžnou klasifikaci můžete dálkově nahlédnout v systému Bakaláři.

V  distanční výuce, na kterou jsme nyní odkázáni, je hodnocení žáků odsunuto spíš na vedlejší pozici. K povzbuzení žáků a k zpětné vazbě, což oboje hraje v distanční výuce důležitou roli, je navíc vhodnější formativní hodnocení, které se jen nesnadno transformuje do jinak vžité klasifikační stupnice 1 až 5. Používáme nyní také bodování úkolů, zejména při práci ve virtuálních učebnách. Vaše děti vás mohou do virtuálních učeben jednotlivých předmětů  nechat nahlédnout.

Přesto některé výsledky vašich dětí klasifikujeme a do systému Bakaláři vkládáme. Neodvažujeme se  vám ale v této situaci říci, že vaše dítě je nebo bude celkově hodnoceno konkrétní známkou. Naše podklady nejsou dostatečně relevantní, práce žáků nemusí být vždy samostatná, a rozhodně nechceme žáky demotivovat.  Žáky, kteří mají v distanční výuce výrazné rezervy, resp. jejich zapojení do výuky a výsledky jsou slabé, řešíme a budeme s vámi konzultovat individuálně. Takových případů je opravdu málo a situace v míře zapojení žáků je ve srovnání s jarním výpadkem výuky celkově mnohem lepší. Ve snaze dodržet plán školního roku jsme zvažovali možnost svolání třídních schůzek – online konferencemi  s třídními učiteli - ale nakonec jsem tento institut třídním učitelům nenařídil.  Nemohu dát třídním učitelům k dispozici žádné pevné termíny, které by vás jistě zajímaly,  a  sumarizovat klasifikaci žáků není nyní vhodné  a  často ani možné -  a navíc ji stejně nelze v konferenci před ostatními rodiči zveřejňovat, natož komentovat.   To však neznamená, že se s třídním učitelem nemůžete on line spojit, dohodnout si i on line konferenci, pokud máte  aktuální  potřebu řešení třídního obecného problému. Vím, že v některých třídách jste se již i takto  na dálku spojili.  Jádro třídních schůzek je také  v možnosti pohovoru s jednotlivými učiteli. To lze nyní uskutečnit jen on line:  buď vzájemnou komunikací prostřednictvím emailu nebo v systému Komens v rámci Bakalářů, kam máte všichni dálkový přístup, nebo telefonicky.

Závěrem vám chci všem poděkovat za podporu a za dohled nad dětmi v době distančního vyučování, kdy v tomto ohledu suplujete naši práci a víme, že bez vás by to mnohdy nefungovalo. Na výsledky ve vzdělávání se optejte svého dítěte, informace si můžete ověřit v systému Bakaláři a ve virtuálních učebnách, v případě problému i dotazem u našich učitelů. Všichni doufáme, že se druhou vlnu šíření nákazy podaří v brzké době zvládnout a děti se nám vrátí do školy. A věřte, že se tím výrazně neuleví jen vám smiley.

S přáním setrvalého zdraví navzdory všem statistikám a testům RNDr. Zdeněk Papež, ředitel školy