Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

NPI vyhlásil 50. ročník dějepisné olympiády pro obě kategorie s názvem "Labyrintem barokního světa (1556 - 1781). Školní kolo proběhne on-line formou v prostředí Classroomu - po přihlášení do kurzu (viz níže přístupový kód) najdete v kurzu odkazy na doporučenou literaturu a v den konání školního kola také test, který bude zadán formou úkolu. (viz dále)
 
přihlášení do kurzů pro obě kategorie: do středy 25.11. 2020 8:00 hodin
termín školního kola pro obě kategorie: středa 25. 11. 2020 od 10 do 11,30 hodin.
 
kód pro přihlášení do kurzu v Classroomu:         nižší gymnázium (tercie, kvarty) - cthrslr         vyšší gymnázium  -  uo2gnua
 
(kontakt: NG (tercie a kvarty) - Mgr. Dagmar Lidinská, VG - PaedDr. Ilona Baarová)