Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přihlášky k maturitním zkouškám 2021

Štítky: 

V části Školní rok-Maturita jsou umístěny 3 verze přihlášky (třídy V8.A,B a 4.A). Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte v sekretariátu školy do 1. prosince 2020. Přihlášky jsou k dispozici také v sekretariátu školy.

Postup vyplnění:
a) Vyplníte osobní údaje (e-mail nemusíte - bude automaticky použit váš školní)
b) Zvolíte si ve společné části buď cizí jazyk (Aj, Nj, Frj) nebo matematiku.
c) Pokud jste si ve společné části zvolili cizí jazyk, musíte tentýž jazyk zaškrtnout i v profilové části.
d) Zvolíte si další dva předměty v profilové části (dle stanovených podmínek).
e) Případně si zvolíte i nepovinné předměty, jak ve společné, tak v profilové části, vždy max. 2, včetně matematiky rozšiřující.
f) Vyplníte jméno, aktuální datum a připojíte podpis.