Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Stálý rozvrh videokonferencí pro všechny třídy NG i VG

Štítky: 

Vážení rodiče, milí žáci, 

jelikož bude vzdělávání prostřednictvím distanční výuky pokračovat i po podzimních prázdninách, připravili jsme pro všechny třídy gymnázia týdenní přehled naplánovaných videokonferencí. Tento rozvrh je závazný pro všechny žáky školy od pondělí 2. 11. až do ukončení vzdělávání na dálku. Pokud se žák nemůže z vážných důvodů videolekce zúčastnit, musí předem informovat svého vyučujícího, rodiče/zákonní zástupci ho pak omluví u TU. Základem úspěchu této distanční metody výuky je aktivní spolupráce všech žáků s učitelem. Je však zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy z těchto lekcí bez souhlasu vyučujícího a ostatních spolužáků.

Pokud nastanou nějaké technické obtíže, neváhejte informovat své vyučující nebo koordinátorku distančního vzdělávání paní Mgr. Blanku Horákovou (horakova@gymkvary.eu). Pravidelné synchronní setkávání v online prostoru sice nemůže plně nahradit prezenční výuku, ale určitě umožní zůstat ve vzájemném kontaktu, vysvětlovat další postupy ve výuce na dálku a vykládat novou látku či ji procvičovat. Sledujte prosím i nadále web školy, na kterém vás budeme informovat o případných změnách rozvrhu. Přejeme si, aby se i takto naši žáci co nejvíce naučili a hlavně abychom se zas brzy ve zdraví sešli ve škole.