Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Informace k přechodu NG na distanční vzdělávání

Štítky: 

Vážení rodiče, milí žáci,

výuka na Prvním českém gymnáziu se z nařízení vlády ČR od středy 14. 10. přesouvá do online prostoru. Rádi bychom Vás podrobně informovali o tom, jak bude studium nadále probíhat.

Google Classroom

Všechny materiály, zadané úkoly, testy a hodnocení práce najdete ve virtuální učebně Google Classroom (GC) nebo v prostředí Moodle (Hš). Vyučující zadávají materiály do učebny podle běžného rozvrhu, každý den tedy přibude nové zadání, úkol či kvíz. Žáky jsme s využíváním GC seznámili (ke stažení i jako mobilní aplikace) a přihlásili je přes jejich školní adresy. Prostřednictvím této virtuální učebny bude rovněž probíhat komunikace žáků s vyučujícím a předávání zpětné vazby. Chtěli bychom Vás, rodiče, požádat o spolupráci – nahlížejte pravidelně do GC Vašich dětí, podporujte je a sledujte jejich zapojení a postup. Velmi oceníme zpětnou vazbu z Vaší strany - zajímá nás, jak Vaše děti distanční výuku zvládají, co se osvědčilo a co je třeba zlepšit.

Videokonference

Videokonference na platformě Google Meet nebo Zoom budou ve třídách nižšího gymnázia probíhat podle nově stanoveného rozvrhu v době mezi 8:00 - 12:00 hodinami (tabulka se objeví na webu do konce tohoto týdne), zpravidla 1x týdně každý předmět. Tento rozvrh videolekcí je závazný od pondělí 19. 10. Řídíme se doporučením MŠMT, podle něhož by synchronní online výuka formou videokonferencí neměla přesáhnout 3 hodiny denně. Na vyšším gymnáziu se videokonference pořádají po domluvě s vyučujícími, zpravidla v čase daném běžným rozvrhem.

Termíny a pravidla

Distanční výuka je pro žáky povinná, zadané úkoly je třeba odevzdávat v termínu. Pro omlouvání případné absence na videokonferenci platí příslušné ustanovení školního řádu.

Kritéria hodnocení

Zásadními kritérii hodnocení žáka za období distančního vzdělávání jsou spolupráce, aktivní snaha a přístup. Hodnocení vychází z následujících dílčích složek:

  • výsledky vzdělávání v době prezenční výuky
  • spolupráce s vyučujícím
  • účast žáka na online výuce (při nemožnosti účasti - řádná omluva a aktivní zájem o jiný způsob nahrazení výuky)
  • dodržení termínu odevzdání úkolů a jejich hodnocení
  • sebehodnocení žáka
  • pokrok žáka

Podpora distančního vzdělávání

S otázkami k obsahu a organizaci výuky v jednotlivých předmětech se prosím obracejte na konkrétní vyučující. Obecné dotazy ohledně fungování virtuální učebny a potřebného ICT vybavení zodpoví koordinátorka distanční výuky Mgr. Blanka Horáková horakova@gymkvary.eu.

 

V této době plné změn přejeme Vám a Vašim dětem pevné zdraví, dostatek sil a vytrvalost v distanční výuce. Věříme, že ji nebudeme potřebovat příliš dlouho, a brzy se ve škole opět shledáme.