Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Školní jídelna je pro všechny své strávníky od 15. 10. v provozu!

Štítky: 

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 může škola v době distanční výuky pro své žáky a zaměstnance zajistit vydávání obědů (dotované jídlo) ve školní jídelně. Vzhledem k tomu První české gymnázium v Karlových Varech, p.o. vyhlašuje:

  1. Od 15. 10. 2020 bude strávníkům umožněno stravování ve školní jídelně (14. 10. 2020 se nevaří – sanitární den).
  2. Všichni žáci NG i VG zaměstnanci mají možnost se přihlásit ke stravování obvyklými způsoby – internet, mail, SMS. Oběd je nutné přihlásit alespoň dva kalendářní dny předem, výjimkou je oběd 15.10.2020, který stačí přihlásit den předem do 12.00 hodin.
  3. Doba výdeje oběda bude po dobu distanční výuky od 11.00 do 13.00 hodin.
  4. Odhlašování obědů bude po dobu trvání distanční výuky možné pouze den předem, v žádném případě ne v den oběda.
  5. Pro přístup do školní jídelny bude otevřen boční vchod do školy, není dovolený pohyb po budově školy.
  6. Je zakázáno zdržovat se v prostorách školní jídelny mimo nezbytnou dobu.
  7. Strávníci jsou povinni při vstupu do jídelny umýt si ruce a použít dezinfekci. V platnosti jsou i všechna ostatní ochranná nařízení.