Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Úpravy rozvrhu od 14.9.2020

Štítky: 

Úpravy zahrnují změny učeben, které si většinou domluvili sami vyučující a z hygienických důvodů snížení počtu tříd, které jdou na oběd ve stejný čas (volné 6. hodiny v rozvrhu). Nově vytvořené 7. hodiny budou začínat ve 13.15 hodin.