Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Přítomnost žáků ve škole od 8. června

Štítky: 

Od 8. června 2020 se uvolňuje plošný zákaz přítomnosti žáků ve středních školách. Povoluje se jejich přítomnost ve škole za účelem konání konzultací či třídnických hodin, hodnocení zkouškami nebo komisionálním přezkoušením stanovenými právními předpisy, nebo individuálním vzdělávacím plánem, přičemž docházka žáků není povinná. Nadále platí povinnost odevzdat před vstupem do školy čestné prohlášení o bezinfekčnosti, nošení roušek ve společných prostorách školy, dodržování rozestupů 2m, maximálně 15 osob v učebně, včetně dodržování hygieny v ukládání a výměně roušek a mytí a dezinfekce rukou. 

Všechna tato opatření jsou platná i pro maturitní a přijímací zkoušky. Vzhledem k přijímacím zkouškám ve dnech 8. a 9. června a následně maturitním zkouškám od 11. do 18. června lze žáky ve větší míře zvát na třídnické nebo konzultační hodiny až od pondělí 22. června. V období od 8. do 19. června mohou být žáci zváni vyučujícími pouze na individuální zkoušky a konzultace nebo si tyto mohou výjimečně sami s vyučujícími sjednat.

RNDr. Zdeněk Papež,

ředitel školy