Přihlásit se Pošta Facebook Strava Moodle Moodle New Bakaláři Rozvrh hodin Suplování

Předsedové předmětových komisí

Český jazyk a literaturaPaedDr. Ilona Baarová
Anglický jazykMgr. Simona Prošková
Německý jazykPaedDr. Jana Turčinová
Francouzský jazykIng. Mgr. Helena Mašková
Ruský jazykMgr. Eva Hanková
DějepisMgr. Dagmar Erbenová, Ph.D.
Základy společenských vědMgr. Radek Kváča
ZeměpisMgr. Kurt Schöniger
MatematikaMgr. Lenka Kubátová
FyzikaRNDr. Jan Thomas
ChemieIng. Věra Čapková
BiologieRNDr. Věra Švecová
Informatika a výpočetní technikaMgr. Danuše Kubová
Estetická výchova – výtvarnáMgr. Irena Jiříková
Estetická výchova – hudebníMgr. Jan Rezek
Tělesná výchovaMgr. Dana Ančincová